กฟผ.ออกมาชี้ปัญหาฝุ่นละอองของกรุงเทพมหานครเกิดจากอากาศที่แปรปรวน

ข่าวทั่วไป ข่าวเด่น

แล้วทางด้านว่าที่พันตรีอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการกล่าวว่าในกรณีที่เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองหรือว่า PM 2.5 ไมครอนของเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วงนี้นั้นเพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวนไม่ได้เกิดจากการเดินเครื่องของโรงงานไฟฟ้าของกฟผโดยเฉพาะโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะ

และตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น กฟผ.ได้มีการดำเนินงานภายใต้มาตราการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกำหนดได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามระยะเวลาที่กำหนดบริเวณปากปล่องโรงไฟฟ้าก็การตรวจวัดในบรรยากาศโดยรอบบริเวณปากปล่องดูไฟฟ้าด้วยการตรวจวัดฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนโลหะหนัก แคดเมียม สารปรอท สารหนู สารตะกั่วค่ะ

วิธีการตรวจวัดบรรยากาศในการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนกรองของขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ กับวัดที่ค่าดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดและทุกครั้งที่ทำการตรวจวัดด้วยค่ะ โดยที่ยังไงว่า กฟผ. การมุ่งมั่นในการผลิตไฟฟ้าเพื่อสุขของคนไทยการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและมั่นคงตลอดไปด้วยค่ะ