ขั้นตอนเบื้องต้นในการดูแลรถยนต์แบบง่ายๆ

ข่าวทั่วไป

สำหรับสิ่งจำเป็นที่คุณควรรู้ และตรวจเช็กที่เกี่ยวกับรถยนต์เบื้องต้น  เริ่มจากการเช็กน้ำมันเครื่อง ตรวจดูอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และการสังเกตดูว่าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในเกณ์ปกติหรือไม่ เพราะถ้าหากระดับต่ำ หรือว่าสูงกว่ากำหนด เครื่องจะมีปัญหา

นอกจากนี้ IBCbet คาสิโนออนไลน์ผู้ชำนาญในการให้บริการเกมคาสิโนมายางนานแนะนำว่าควรตรวจดูด้วยว่า มีรอยรั่วซึมจากปั๊มเพาเวอร์ หรือฝาครอบวาล์ว และจานจ่ายหรือไม่โดยขั้นตอนการตรวจเช็กน้ำมันเครื่องเพียงจอดรถในพื้นที่ราบเรียบ แล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ และรอให้เครื่องยนต์นั้นทำงานจนถึงระดับอุณหภูมิทำงาน จึงค่อยดับเครื่องยนต์

ทั้งนี้ ibcbet เข้าไม่ได้ คาสิโนออนไลน์ยังแนะนำว่าหลังจากดับเครื่องยนต์ 2 – 5 นาที จึงจะค่อยดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมา แล้วก็เช็ดออกเพราะใส่ก้านวัดน้ำมันเครื่องกลับไปที่เดิม แล้วก็ดึงออกมาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องที่บริเวณปลายก้านแล้วก็ดูระดับน้ำมันเครื่องว่าอยู่ระหว่าง F กับ L หรือระหว่างท่ขีดบนกับขีดล่างหรือไม่