ตัวประหลาดพบในใส้หมูหมอฟันธงว่ากินได้แต่ต้องปรุงสุกก่อน

ข่าวจากโซเชียล ข่าวเด่น

และจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีพยาธิในใส้หมูลงในโลกออนไลน์มีการระบุว่าพยาธิตัวดังกล่าวนั้นเป็นพยาธิไส้เดือนในสุกรในช่วงเต็มวัยที่มีความใกล้เคียงแต่ละชนิดกับที่พบในคน และทางด้าน ผศ.น.สพ.ดร.ปิยะณัฐ ทวีถาวรสวัสดิ์ ที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยาหน่วยปรสิตวิทยาของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยว่า

ปกติเรานั้นจะพบพยาธิชนิดนี้อยู่ในลำไส้เท่านั้นค่ะกับขนาดที่มีค่อนข้างใหญ่ดังนั้นแล้วถ้าหากคนจะนำไปบริโภคก็จะเห็นตัวก่อนที่จะนำไปปรุงสามารถนำออกมาได้ก่อนแต่ทางรับประทานด้วยการปรุงสุกเข้าไปก็จะไม่มีโทษอะไรกับร่างกายเหมือนกับการรับประทานโปรตีนชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะ ทั้งยังได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าหมูที่ซื้อมาน่าจะไม่ได้ผ่านการเลี้ยงในระบบสหกรรมเพราะการเลี้ยงหมูในระบบอุตสาหกรรมมีการบังคับให้หมูกินยาถ่ายพยาธิซึ่งจะไม่พบพยาธิชนิดต่างๆในตัวหมูนั่นเองค่ะ

จึงได้มีการฝากเตือนเป็นการป้องกันอยากให้ประชาชนเลือกซื้อเนื้อสุกรจากสถานที่สามารถไว้ใจได้และยังเป็นแหล่งที่ผ่านการเลี้ยงจากระบบอุตสาหกรรมที่ถูกต้องด้วยค่ะ และเมื่อซื้อมาแล้วต้องรับประทานแบบปรุงสุกถูกสุขลักษณะไม่มีการปนเปื้อนซึ่งอยากให้ประชาชนนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเพราะพยาธิในสุกรสามารถขายต่อได้ถ้าหากปรุงสุกแล้วนั่นเองค่ะ