ธนาคารออมสินเปิดไหล่เกลี่ยลูกหนี้แล้ว 3-4 กันยายนนี้

ข่าวทั่วไป ข่าวเด่น

ทางด้านนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินได้มีการเผยว่า ทางธนาคารร่วมกับสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการซึ่งเป็นสำนักงานศาลที่ยุติธรรม เป็นหน่วยงานกลางให้มีการประสานงานความร่วมมือไกลเกลียระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง

ระหว่างธนาคารออมสินและลูกหนี้ที่มีการค้างชำระกับทางธนาคารภายใต้โครงการออมสินร่วมใจไกลเกลียเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส ที่เป็นมหามงคลเฉลิมถวัลย์ราชณสมบัติครบ 70 ปีกับการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ

เพราะว่าวันที่ 3-4 กันยายนที่สำนักงานศาลยุติธรรมถนนรัชดาภิเษก ซึ่งลูกค้าที่ได้ค้างชำระเกิน 90 วันหรือเป็นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ npl ประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะไกลเกลียได้เงินประมาณ 4.4 หรือว่าคิดเป็นวงเงิน 5600 ล้านบาท