ปักกิ่งสร้างสนามบินจ่อจะเป็นศูนย์การบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ข่าวจากโซเชียล ข่าวเด่น

ทางด้านสำนักข่าวซินหัวของประเทศจีนที่มีการรายงานบริเวณท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่ขณะนี้กำลังก่อสร้างอยู่ในเขตต้าชิง มณฑลเหอเป่ย ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีมูลค่าประมาณ 12900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2562 สนามบินแห่งใหม่นี้มีขนาด 7 runway ได้รับการประเมินว่าสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 100 ล้านคนต่อปี

ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่งที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมีผู้โดยสารหมุนเวียนเกือบ 90 ล้านคนภายใน 1 ปีที่ผ่านมาในปัจจุบันนั้นได้มีการก่อสร้างทางรถไฟและรถไฟใต้ดินอาคารต้อนรับคนใหม่ควบคู่เป็นการวางโครงข่ายเชื่อมต่อกับสนามบินกับตัวเมืองปักกิ่งกรมไปถึงเมืองใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นนครเทียนจินกับมณฑลเหอเป่ยมีการวางแผนให้มีการเดินทางระหว่างเขตเมืองปักกิ่ง

กับสนามบินใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ ทางด้านผู้จัดการทั่วไปของบริษัท capital airport holdings ที่เป็นผู้ดูแลสนามบินที่ใช้งานในเวลานี้ของปักกิ่งได้มีการสัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวได้มีการบอกว่าสนามบินแห่งใหม่นี้สามารถตอบสนองความต้องการเที่ยวบินนับร้อยของกรุงปักกิ่งและไม่สามารถที่จะเพิ่มได้ในตอนนี้นะคะ