หน้ากากแฟนซีช่วยลดอายการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ข่าวสุขภาพ ข่าวเด่น

ในการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้สำหรับข้อจำกัดของคุณผู้หญิงหลายคนอาจจะอายคุณหมอไม่กล้าไปตรวจกับคุณหมอผู้ชาย ซึ่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรดจังหวัดกำแพงเพชรได้มีไอเดียหน้ากากแฟนซีลด อายในการเข้าตรวจกับคุณหมอ ซึ่งชาวบ้านในตำบลสระแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ได้เข้าตรวทคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยการสวมหน้ากากแฟนซี และไม่เพียงผู้เข้ารับการตรวจแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนได้สวมหน้ากากสีสันเหมือนกัน สำหรับโครงการนี้ได้ใช้ชื่อว่าคนไข้ไม่เห็นหน้าหมอหมอก็ไม่เห็นหน้าคนไข้กับการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรดเชื่อว่าสำหรับการสวมหน้ากากจะลดความเขินอาย

และความเครียดได้ค่ะ สำหรับผู้เข้ารับการตรวจหลายคนก็เลยบอกว่าการสมรสกากแบบนี้ทำให้มั่นใจและสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วย และในแต่ละปีจะมีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 8-9 จากกลุ่มเป้าหมายกว่า 3000 คนค่ะ กับแนวคิดในการสมรสกากนั้นเป็นกุศโลบายเป้าหมายให้ชาวบ้านผู้หญิงมาตรวจให้ครบภายใน 5 ปีนั่นเองค่ะ