เจ้าคณะปทุมธานีได้ออกคำสั่งให้พระกับเณรกลับวัดต้นสังกัด

ข่าวจากโซเชียล ข่าวเด่น

ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานความเคลื่อนไหวในกรณีที่วัดพระธรรมกายในวันนี้ ซึ่งล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่ไปออกคำสั่งให้พระและเณรที่ได้มาชุมนุมเดินทางกลับวัดทันทีโดยทางลาดพระเทพพระราชสุธีจากจังหวัดปทุมธานีได้ออกประกาศจากคณะจังหวัดปทุมธานีในวันที่ 4 มีนาคม เรื่องให้พระภิกษุสามเณรกลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่สังกัดเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับวัดพระธรรมกาย

ตลอดจนพื้นที่โดยรอบให้เป็นไปตามคำสั่งของ คสช.ที่5/2560 และทางด้านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้มีประกาศดังนี้ค่ะ ให้พระภิกษุสังกัดวัดธรรมกายทุกรูปที่ชุมนุมที่ตลาดกลางคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกลับไปพื้นที่โดยรอบพื้นที่วัดกับไปปฏิบัติศาสนกิจในเขตพื้นที่ตั้งวัดพระธรรมกาย ให้พระภิกษุสามเณรที่มิได้สังกัดอยู่ในวัดกลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดของตนด้วย

ให้ทางด้านเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพระวิทยาการพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกลับตอนด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจหนังสือสุทธิของพระพิษุสามเณรให้ชัดเจนมาตรวจแล้วมีสังกัดถูกต้องให้กับสังกัดเดิมหากไม่ถูกไม่เรียบร้อยให้ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ต่อไป